- těšíme se na všechny děti od 1.9.2022

- třídní schůzky pro rodiče 12.9. v 16.30

- návštěva Hasičského záchranného sboru 15.9. dopoledne

- fotografování (alba) 20.9.dopoledne

- taneční kroužek (zahájení) 19.9.

- angličtina (zahájení) 13.9.