Back to Top

MŠ ZAHRÁDKA

skolkasu4Motto: Poznávat, hrát si, mít dobré kamarády,
            těšit se na každý den,
            to není pohádka - to je naše Zahrádka.

 

Naše mateřská škola byla postavena a otevřena v roce 1979 jako čtyřtřídní škola s celodenním provozem. Zděná, poschoďová budova se nachází v klidné lokalitě mezi rodinnými domky v Sezimově Ústí I. V několika posledních letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Všechny prostory byly barevně vymalovány, došlo k přebudování sociálních zařízení,k instalaci nových krytů topení. Vzhled MŠ dokresluje nová fasáda s obrázky barevných zvířátek.

Děti využívají při hrách a výchovné činnosti čtyři prostorné třídy s hernami, které slouží současně jako ložnice. U každé třídy jsou toalety, umývárna, šatna. V suterénu školy je školní výdejna a kotelna.

Ke škole přiléhá pěkná velká zahrada vybavená čtyřmi pískovišti,průlezkami, ohništěm s lavičkami a zvýšeným terénem pro zimní hry. Zahrada nabízí malebná zákoutí s přírodninami, je koncipována v souladu s enviromentální výchovou, proto se také naše MŠ jmenujeZahrádka.

Mateřská škola má kapacitu 110 dětí od 3 do 6 let. V současné době má čtyři třídy, kde jsou děti rozděleny podle věku.Provoz MŠ je od 6 do 16.30 hodin.

 

Filosofie naší MŠ

Cílem naší mateřské školy je cestou přirozené výchovy rozvíjet samostatné, zdravě sebevědomé a tvořivé děti. Naučit děti základním schopnostem a dovednostem důležitým pro celý život.
Veškeré snažení všech našich zaměstnanců směřuje k tomu, aby děti byly u nás maximálně spokojené a šťastné, aby naše škola byla opravdu "Zahrádka plná pohody". Z tohoto cíle vychází i náš Školní výchovný program, sestávající z bloků:

- S kamarády v Zahrádce hrajem si jak v pohádce

- Na podzim jsme v Zahrádce jak v barevné pohádce

- Do kouzelné Zahrádky přišla zima z pohádky

- Jaro už je na světě, Zahrádka nám rozkvete

- Slunce,voda,Zahrádka - to je letní pohádka

 

Orientační režim dne

Děti se scházejí od 6:00 do 7:15 v první třídě Berušek. Potom odcházejí do svých tříd, kde si vybírají hračky dle své volby.V 8:30 si zacvičí,následuje svačina a chvilka řízené činnosti. Mezi 10 a 11:30 hod. si děti užijí pobyt venku. Vpoledne se naobědvají a uloží k odpočinku. Ve 14 hod. následuje odpolední svačina a opět volné hry. Nejpozději v 15:30 odcházejí do třídy Berušek,kde si hrají až do příchodu rodičů.