Back to Top

CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ

- těšíme se na všechny děti od 1.9.2022

- třídní schůzky pro rodiče 12.9. v 16.30

- návštěva Hasičského záchranného sboru 15.9. dopoledne

- fotografování (alba) 20.9.dopoledne

- taneční kroužek (zahájení) 19.9.

- angličtina (zahájení) 13.9.

 

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU

1.6. oslava MDD

7.6. opékání buřtů s rodiči 1.a 2. třída

17.6. "ŠOU" na zahradě MŠ

21.6. rozloučení s předškoláky, opékání buřtů a přenocování v MŠ 4.třída

27.6. opékání buřtů s rodiči 3.třída

POKYNY ZÁPIS

POKYNY PRO RODIČE PŘI ZÁPISU DÍTĚTE DO MŠ

1) během zápisu 3. a 4.května odevzdáte v mateřské škole     3 tiskopisy, ŽÁDOST O PŘIJETÍ, EVIDENČNÍ LIST /potvrzený dětského lékaře, že je dítě očkované, má/nemá alergie, jiná omezení/, KOPII RODNÉHO LISTU

2) nejpozději do 11.5.2022 budete telefonicky informováni o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte

3) rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 13.5.2022 pod registračním číslem (uvedené na formuláři PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA, který obdržíte během osobního zápisu) na webu MŠ  a v budově MŠ

4) schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční dne 7.6.2022 v 15.30 hodin ve 4.třídě MŠ

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU

- 3. a 4.5.  13 - 16 hod. zápis do MŠ

- 5.5. v  8.30 - hygiena rukou - 2. a 3. třída

- 6.5. v 10.15 - pohádkové pásmo v MŠ - všechny třídy

- 16.5. výlet - pohádková kovárna Selibov - 3. a 4.tř.

                   - Zoo Na Hrádečku - 1. a 2.tř.

- 18.5. v 9 hod. -  divadlo v MŠ - Kašpárek a Kubovo štěstí - všechny třídy

- 24.5. odpolední cyklistický výlet na Kozí hrádek