Back to Top

Zájmové činnosti

 

line

Pohybový kroužek

Hudební cítění si děti rozvíjejí také každé pondělí v pohybovém kroužku Atakáček vedeném lektorkou Martinou Sudovou.

line

Angličtina

Každý týden dochází do MŠ p.učitelka M.Švadlenová s rodilým mluvčím a snaží se dětem hravou formou vštípit základy angličtiny.

line

Logopedická prevence

S dětmi s nesprávnou výslovností pracují paní učitelky I.Riegerová a Jitka Břečková. Při artikulačních, řečových a sluchových hrách se děti učí správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči.

 line